and add this code

Tijd voor schrijfcoaching?

Tijd voor schrijfcoaching?

“Elk nadeel heb z’n voordeel” zei de filosoof J. Cruijff al en dat merk ik zeker het afgelopen jaar als schrijfcoach. Elke professioneel kan inmiddels ‘lezen en schrijven’ met willekeurig welke onlinevergadertool dan ook. Reuze handig in het geval van onlineschrijfcoaching!

Huh, schrijfcoaching?
Bij een schrijfcoach denken veel mensen aan iemand die zich met vooral met d’s en t’s en komma’s bezighoudt. In werkelijkheid is dit slechts een miniem deel van waar het in de sessies over gaat. Eigenlijk is een schrijfcoach meer een denkcoach, want de meeste tijd besteden we aan het schaven aan de inhoud en structuur van de tekst. Hoe kun je de bouwstenen van een tekst het beste analyseren, synthetiseren en structureren? Hoe formuleer je een helder schrijfdoel en hoe bereik je dit doel bij je beoogde publiek? Hoe zet je contraproductieve schrijfgewoonten om in een effectief schrijfproces? Welke stijlfactoren moet je niet of juist wèl gebruiken om een bepaald effect bij een lezer te bereiken? Of: hoe zet je een lijvig rapport om in een pakkend kort artikel?

Denk hierbij in de praktijk bijvoorbeeld aan een beleidsambtenaar die regelmatig discussiestukken moet schrijven en waarbij we nadenken over behulpzame, vaste tekststructuren. En hoe zij afwegingen tussen de diverse argumenten kort en bondig kan onderbouwen, zodat de lezer zèlf een verantwoorde keuze kan maken. Of denk aan een promovendus die ik help met de logische lijn in zijn proefschrift, zodat de tekst verschoond blijft van onnodige uitweidingen, incomplete redeneringen en cryptische passages. Of denk aan een professional die haar schrijfproces wil verbeteren om minder tijd kwijt te zijn aan het produceren van een tekst. Als schrijfcoach besteed ik, kortom, de meeste tijd aan het bestrijden van ineffectieve schrijfmethoden en het logisch samenstellen en ordenen van de inhoud. Hierbij staat natuurlijk centraal dat de gecoachte deze vaardigheden zèlf met mijn hulp ontwikkelt: als coach ben ik geen ghostwriter.

Voordelen onlinecoaching
Vóór corona maakte ik bij schrijfcoaching al gebruik van e-mail, audioberichten of telefoon. Maar de drempel om via Teams, Zoom of Blackboard op afstand een coaching te starten is beduidend geslonken. En met schermdelen wordt het heel eenvoudig om samen naar een en dezelfde tekst te kijken. Een ander groot voordeel is uiteraard de enorme tijdbesparing die het oplevert qua reistijd. Het afgelopen jaar heb ik overigens gemerkt dat er relatief veel mensen zijn die in het verbeteren van hun schrijfvaardigheid willen investeren. Het is immers: wie schrijft die blijft! Tot slot misschien nog wel het beste nieuws: na relatief korte tijd zie je de kwaliteit van iemands teksten met sprongen vooruit gaan.