and add this code

Wat

'Het moment dat je overweegt om op te geven, is meestal het moment vlak voor er een wonder gebeurt. Geef niet op.'

Het aanbod
Yolanda Mante/ABC Mante verzorgt trainingen, workshops en onderwijsmodules op maat, afgestemd op uw specifieke wensen en het aantal deelnemers. Rode draad in het aanbod is het vergroten van overtuigingskracht en effectiviteit in de volgende vaardigheden:

 • schrijven (zakelijk, wetenschappelijk, journalistiek)
 • het gebruik van overtuigingsmiddelen
 • debatteren, argumenteren en presenteren
 • advies- en gespreksvaardigheden
 • onderwijsmodules in het HBO en WO

De meeste training en coaching kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. Ook kunt u bij ABC Mante terecht voor:

 • (communicatie)advies
 • tekst

Efficiënt en effectief schrijven
Kost het schrijven en onderling afstemmen u of uw team relatief veel tijd en levert het de nodige frustratie op? Besteedt u veel tijd aan ‘knippen’, ‘plakken’ en opnieuw inpassen van tekstdelen? En nog belangrijker: mist uw eindproduct soms het gewenste doel? Een individuele coaching of teamtraining leert u of uw team productieve schrijfgewoonten aan, met als doel een efficiënter schijfproces en een effectievere tekst. Vraag informatie aan.

Uit de praktijk: Voor een gemeente heb ik samen met een groep ambtenaren het format voor een collegeadvies aangepast, zodat de adviezen een stuk korter èn duidelijker werden. Vervolgens zijn alle adviesschrijvers getraind in het nieuwe format. De tijdswinst die dit oplevert voor zowel de schrijver als de lezer draagt ook bij aan een bezuinigingsdoelstelling.

Publiekgericht schrijven en journalistiek schrijven
Voor een aantal tekstsoorten is het van cruciaal belang dat ze niet alleen informatief zijn, maar tegelijkertijd de lezer ‘verleiden’. Denk aan offertes, aanbestedingsteksten, webteksten en artikelen. Allemaal teksten waarin u in een relatief kort bestek ‘moet laten zien wat u in huis hebt’. In een individuele coaching of groepstraining krijgt u inzicht in de taalfactoren die wèl en niet werken in een aantrekkelijke tekst. Ook gaan we in op welke strategische en inhoudelijke keuzes een bepalende rol spelen.

Yolanda: “In mijn vroegere werk als programma- en documentairemaker bij de landelijke radio heb ik geleerd hoe belangrijk het is om publiekgericht te formuleren. Binnen twee schrijfsessies zie ik nu bij klanten teksten stukken leesbaarder worden door het toepassen van een paar simpele principes.”

Wetenschappelijk schrijven en scriptiecoaching
Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij uw masterscriptie, bachelorscriptie, proefschrift of paper? Yolanda Mante is als vaardighedendocent verbonden aan ondermeer de Universiteit van Amsterdam en heeft jarenlange ervaring met het bijbrengen van de kneepjes van het vak aan studenten.

Uit de praktijk: “Yolanda is in staat om in korte tijd structuur aan te brengen in je scriptie. Hierdoor kun je jezelf meer focussen op de inhoud. De structuur en tijdsplanning geven rust en overzicht. De heldere en zorgvuldige feedback zorgen ervoor dat je snel weer verder kunt.” Ronald Rouwendaal MRE, Manager beheer en klantrelatie, Vesteda

Het gebruik van overtuigingsmiddelen
Hoe kunt u anderen overtuigen? Ook al suggereren boektitels als “IJs verkopen aan Eskimo’s” en “Ik krijg altijd gelijk!” dat hiervoor een toverformule bestaat, zo eenvoudig is het helaas niet. Wel kunt u rekening houden met een aantal belangrijke factoren. In een workshop, individueel traject of een groepstraining belicht ik deze factoren, ofwel overtuigingsmiddelen die een privé-persoon, ondernemer of organisatie ter beschikking staan. Ook bekijken we wanneer deze overtuigingsmiddelen het meest effectief zijn en hoe ze bij u of uw team ontwikkeld zijn.

Met enige regelmaat organiseert ABC Mante ook workshops hierover met een open inschrijving in de bruisende Amsterdamse OBA, soms gevolgd door een (netwerk)lunch. Kijk bij nieuws of de workshoppagina.

IMG_4526

Argumentatietrainingen
zijn een uitkomst voor professionals die complexe standpunten moeten onderbouwen in een kort tijdsbestek. U leert argumentatie in te kaart brengen om zodoende snel de zwakke of sterke plekken in een betoog te identificeren. Met deze kennis kunt u vervolgens uw eigen argumentatie versterken of sneller en beter reageren op andermans redeneringen. Een combinatie met een schrijf- of presentatietraining is ook mogelijk.

Debatteren
In een (wedstrijd)debat worden veel vaardigheden getraind die een professional dagelijks in moet zetten. Zoals luisteren, strategisch denken, analytisch denken, structureren, aansluiting vinden bij een doelgroep en presenteren. Door te oefenen met verschillende debatvormen trainen de deelnemers op een nuttige èn leuke manier deze broodnodige communicatievaardigheden.

IMG_4594

Binnen het onderwijs (op alle niveaus) kan het debat ook ingezet worden als alternatieve toetsvorm. Studenten of leerlingen fungeren in een gereglementeerd debat als voor- of tegenstander voor een aan de lesstof ontleende stelling. Ze leveren bijvoorbeeld vooraf hun schriftelijke voorbereiding in bij de docent of schrijven na afloop een analyse van de argumenten. Op de downloadpagina kun u, geheel gratis, de Handleiding strategisch debatteren downloaden.

Uit de praktijk: ”Ik heb met ontzettend veel plezier bij Yolanda de uitstekend verzorgde training debatteren gevolgd. Yolanda slaagde er hierbij in een uitstekende balans te vinden tussen theorie en praktijk, droeg op zeer heldere en boeiende wijze haar – ruime – kennis over, betrok de groep op een uiterst prettige manier bij het vormgeven van de lessen en gaf op zeer respectvolle en zorgvuldige wijze kritische feedback. Ik beveel haar van harte als trainer aan.” Greetje Frankena, Manager country risk analysis bij ING

Drogredenen: herkennen en pareren
Is het voor uw werk belanrijk dat u zich niet laat overrompelen door dooddoeners of drogredenen? Bent u bijvoorbeeld lid van een ondernemingsraad, politicus of bestuurder? Weet u niet precies waar het mis gaat of komt u pas op weg naar huis op een effectief antwoord? Dan is deze workshop zeker wat voor u. We besteden aandacht aan veelvoorkomende discussietrucs die vaak zeer effectief zijn, omdat we ze niet snel genoeg herkennen of niet direct de angel eruit kunnen halen. Tijd dus voor een tweetrapsraket: welke drogredenen worden veel gebruikt en hoe maken we ze onschadelijk? Naast theorie is er ook veel ruimte voor praktijk!

Presenteren

ABC Mante verzorgt presentatietrainingen en – workshops, zowel voor individuen als voor groepen. Er zijn ook combinaties mogelijk met gesprekvaardigheden- of debattrainingen.

Advies- en gespreksvaardigheden
Goede gespreksvaardigheden zijn van onschatbare waarde. De manier waarop u uw boodschap brengt maakt of breekt dikwijls het succes ervan. In onze trainingen kijken we naar de effectiviteit van uw luistervaardigheden en overtuigingsmiddelen logos, pathos en ethos. Waar liggen uw sterke punten en waar liggen verbetermogelijkheden in de interactie met opdrachtgevers, klanten en collega’s? Uiteraard met nuttige oefeningen, maar zonder vergezochte of onecht aanvoelende rollenspelen. Een eye-opener voor zowel de beginnende als doorgewinterde professional.

HBO- en WO-modules
Sinds 1993 verzorgt Yolanda Mante voor diverse Universiteiten en Hbo’s modulair onderwijs. Een greep:

 • Strategisch debatteren (o.a. voor de Haagse Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Leiden)
 • Advies- en gesprekvaardigheden (o.a voor de UvA Business school, Academie voor Masters & Professional Courses in Den Haag )
 • Schriftelijke vaardigheden, Rapporteren, Beleidschrijven (o.a. voor de Universiteit van Amsterdam, Haagse Hogeschool, Erasmus Universiteit)
 • Academische vaardigheden (Open Universiteit via Academie voor Masters & Professional Courses in Den Haag, Universiteit van Amsterdam, UvA Business school)
 • Onderzoeksvaardigheden, waaronder literatuuronderzoek, reflectie op wetenschappelijk onderzoek en kwantitatieve data-analyse (Academie voor Masters & Professional Courses in Den Haag, Universiteit van Amsterdam)

Advies
Sorteert uw interne of externe communicatie nog wel het beoogde effect? ABC Mante geeft advies met een frisse blik van buiten.

Tekst
ABC Mante schrijft of redigeert diverse teksten op maat.